Accessibility Tools

Skip to main content

Kwartalnik Historyczny 3/2016

Artykuły / Articles

Przeglądy-polemiki-materiały / Reviews-Polemics-Materials

Artykuły recenzyjne i recenzje / Critical articles and Reviews

Recenzje / Reviews 

 • Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Z. Dalewski — Michał Tomaszek
 • C. Gantner, Freunde Roms und. Völker der Finsternis. Die päpstliche Konstruktion von Anderen im 8. und. 9. Jahrhundert — Maksymilian Sas C. Harder, Pseudoisidor und das Papsttum.
  Funktion und Bedeutung des apostolischen Stuhls in den pseudoisidorischen Fälschungen — Przemysław Nowak
 • Z. Dalewski, Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu — Martin Wihoda
 • K. Kollinger, Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025) — Andrzej Pleszczyński
 • H. Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech — Anna Agnieszka Dryblak
 • Ch. Link, Der preussische Getreidehandel im 15. Jahrhundert. Eine Studie zur nordeuropäischen Wirtschaftsgeschichte — Grzegorz Myśliwski
 • R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego — Michał Zwierzykowski
 • M. Stinia, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914. Modernizacja procesu nauczania — Tomasz Pudłocki
 • R. Spät, Die „polnische Frage” in der öffentlichen Diskussion im Deutschen Reich 1894-1918 — Piotr Szlanta
 • R. Moorhouse, The Devils Alliance. HitlersPactwith Stalin, 1939-41 — Sławomir Dębski

In memoriam

Dokumenty do pobrania

© Copyright by Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences