Accessibility Tools

Skip to main content

Kwartalnik Historyczny 3/2018

Artykuły / Articles

Przeglądy-polemiki-materiały / Reviews-Polemics-Materials

Artykuły recenzyjne i recenzje / Critical articles and Reviews

Recenzje / Reviews 

 • T. Kruszewski, Rodowód pierwszych Piastów wielkopolskich (potomstwo
  Mieszka III Starego i jego synów) na tle rodowodu książąt pomorskich. Studium historycznoprawne i genealogiczne — Tomasz Jurek
 • M. Badowicz, Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego
  w Prusach w XIV–XV wieku. Produkcja, dystrybucja, konsumpcja — Marian
  Dygo
 • R. Frost, The Oxford History of Poland-Lithuania, vol. 1: The Making of the
  Polish-Lithuanian Union, 1385–1569 — Lidia Korczak
 • T. Kempa, Konfl ikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku — Elmantas Meilus
 • M. Ijäs, Res publica Redefined? The Polish-Lithuanian Transition Period
  of the 1560s and 1570s in the Context of European State Formation Processes — Edward Opaliński
 • „Biblioteka Epoki Nowożytnej” 4, 2016, 1: Liberum veto, red. U. Kosińska — Jerzy Dygdała
 • D. Dukwicz, Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772–1775) — Michael G. Müller
 • J. Deak, Forging a Multinational State. State Making in Imperial Austria from the Enlightenment to the First World War — Jan Surman
 • A. Cinciała, Dziennik 1846–1853 — Marcin Jarząbek
 • W. Marzec, Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne — Magdalena Micińska
 • W. Konopczyński, Dziennik 1918–1921 — Tadeusz Kondracki
 • Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918–1920), cz. 1, wyd. E. Długajczyk, M. Skrzypek, cz. 2: Dokumenty
  dodatkowe, wyd. M. Skrzypek — Grzegorz Gąsior
 • A. Dawidowicz, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928–1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji — Katarzyna Wrzesińska

In memoriam

Dokumenty do pobrania

© Copyright by Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences