Accessibility Tools

Skip to main content

Kwartalnik Historyczny 1/2016

Artykuły / Articles

Przeglądy-polemiki-materiały / Reviews-Polemics-Materials

Artykuły recenzyjne i recenzje / Critical articles and Reviews

Recenzje / Reviews 

 • O. Felcman, R. Gładkiewicz i in., Kladsko. Dějiny regionu — Andrzej Małkiewicz;
 • B. M. Stanisławski, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga. Studium archeologiczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemie polskie — Władysław Duczko;
 • P. Węcowski, Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza — Krzysztof Ożóg;
 • Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668, oprac. W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes — Robert Kozyrski;
 • D. Kuźmina, Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej — Agnieszka Biedrzycka;
 • K. Losson, „Komu miła całość Ojczyzny”. Świadomość i aspiracje polityczne kancelistów kozackich (1670–1720) — Wasyl Kononenko;
 • Architektur und Kunst in der Ära des sächsischen Ministers Heinrich Graf von Brühl (1738–1763), red. T. Torbus, M. Hörsch — Jerzy Dygdała;
 • W. Heindl, Josephinische Mandarine. Bürokratie und Beamte in Österreich, t. 2: 1848 bis 1914 — Jan Surman;
 • R. Kučera, Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914–1918 — Maciej Górny;
 • P. Perkowski, Gdańsk — miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970 — Edmund Kizik;
 • A. A. Reisch, Hot Books in the Cold War. The CIA - Funded Secret Western Book Distribution Program Behind the Iron Curtain — Bartosz Kaliski;
 • P. Pęziński, Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968 — Bożena Szaynok;
 • K. Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego (1957–1971) — Michał Głowiński

In memoriam

Komunikaty

© Copyright by Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences