Skip to main content

O nas

Celem pisma pozostaje niezmiennie prezentowanie tekstów naukowych na najwyższym poziomie, istotnych z punktu widzenia poszerzania wiedzy o przeszłości i rozwoju badań historycznych, a także pobudzanie dyskusji środowiska historycznego tak poprzez publikowanie artykułów recenzyjnych i recenzji, jak też organizowanie debat na tematy istotne dla polskiej i światowej historiografii. „Kwartalnik” jest forum naukowym, na którym spotykać się mogą historycy reprezentujący różne podejścia metodologiczne i tematy badawcze zawierające się tak w „tradycyjnej” tematyce politycznej, gospodarczej, społecznej czy kulturalnej, jak i we wciąż na nowo odkrywanych obszarach zainteresowań historycznych. Pismo publikuje teksty przedstawicieli wszystkich pokoleń historyków, reprezentujących rozmaite ośrodki naukowe, tak polskie, jak i zagraniczne. 

„Kwartalnik Historyczny” to czasopismo recenzowane (a really peer reviewed journal), zamieszczające jedynie niepublikowane wcześniej wyniki badań naukowych, wydawane z ogromną starannością i dbałością o stronę redakcyjną, językową i typograficzną. Od lat jest wzorem dla innych polskich czasopism z zakresu historii.  Znajduje się na listach czasopism humanistycznych prowadzonych przez European Science Foundation (tzw., ERIH i ERIH Plus) oraz w gronie najlepszych polskich czasopism naukowych.

Wydawanie Kwartalnika wspiera 60 recenzentów rocznie. Powoływani są ad hoc w zależności od tematyki artykułu. W około 80% byli to recenzenci zewnętrzni w rozumieniu komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych). Udział recenzentów zagranicznych wyniósł 20%.

W 2014 r. ukazał się pierwszy w dziejach czasopisma numer anglojęzyczny (Special Issue). W roku 2017 zainicjowana została seria English-Language Edition (jeden zeszyt/rok), która jest dostępna on-line w formacie pdf.

Zawartość roczników począwszy od 60. aż do bieżącego jest dostępna dla wszystkich użytkowników Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych bez ograniczeń, a wcześniejsze numery można znaleźć na innych stronach internetowych np. Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Na Akademickiej Platformie Czasopism publikujemy w otwartym dostępie bieżący rocznik kwartalnika. Zeszyty drukowane aktualne i archiwalne są stale do kupienia przez www.semper.istore.pl.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności