Skip to main content

Poprawki, wycofywanie treści

Drobne poprawki (wyjaśnienia) wprowadzane są w formie komentarzy Redakcji do artykułu opublikowanego w Internecie. Znaczące poprawki przybierają formę nowego artykułu zawierającego korekty, który – będąc powiązany z pierwotnym artykułem – uzyskuje jednak osobny opis bibliograficzny.

Za znaczące uznaje się te poprawki, które korygują istotne błędy mające wpływ na odbiór pierwotnego artykułu.

Zmieniony tekst poddawany jest ponownie pełnej procedurze recenzyjnej. Przejście procedury nie obliguje redakcji do jego opublikowania.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności