Kwartalnik Historyczny, vol. CXXVII, no. 4/2020 English-Language Edition

p007 0 00 01  Table of contents


Articles

p007 0 00 01Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski, Ideals of Episcopal Power, Legal Norms and Military Activity of the Polish Episcopate between the Twelfth- and Fourteenth Centuries

p007 0 00 01Dorota Dukwicz, Publication of Prussian Diplomatic Materials in the Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoricheskogo Obshchestva as a Tool of the Politics of History of the Russian Empire: Remarks on the Completeness of the Edition

 

p007 0 00 01Sławomir Łotysz, Desert Mould: Witold Odrzywolski and His Work on Crude Penicillin in a Military Hospital in the Middle East in 1944

 

p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, ‘A Fighter for Security to Isolate the Class Enemy’: The Prison Guard and Political Prisoners in 1944/45–1956

Review articles and reviews

p007 0 00 01Maria Starnawska, Was Central Europe Indeed a ‘Cold’ Region when It Came to the Cult of Saints? Some Remarks about a Volume Edited by French Historians

 

Reviews

p007 0 00 01Adrian Jusupović, Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej — Jonathan Shepard


p007 0 00 01Tomáš Homoľa, Na vzostupe moci: Zahraničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458–1471 — Wojciech Iwańczak

 


p007 0 00 01Henryk Szlajfer, Współtwórcy atlantyckiego świata: Nowi chrześcijanie i Żydzi w gospodarce kolonialnej Ameryki Łacińskiej XVI–XVII wieku — Jan Kieniewicz


p007 0 00 01Martin Faber, Sarmatismus: Die politische Ideologie des polnischen Adels im 16. und 17. Jahrhundert — Wojciech Kriegseisen

 

p007 0 00 01Maria Cieśla, Kupcy, arendarze, rzemieślnicy: Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w. — Moshe Rosman

 

p007 0 00 01Piotr Głuszkowski, Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna — Maciej Mycielski

 

p007 0 00 01Guidance for Contributors


p007 0 00 01Abbreviations


p007 0 00 01Table of Transliteration