Kwartalnik Historyczny, R. CXXVI, z. 3/2019

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Konrad Bielecki, Etnocentryzm: czy tylko jeden? Krytyczna analiza teorii „renesansów” Jacka Goody’ego

Ethnocentrism, the One or the Many? A Critical Analysis of Jack Goody’s Theory of Renaissances

 

p007 0 00 01Rafał Rutkowski, Jak opowiedzieć o zwycięstwie nad Cezarem? Próba nowego spojrzenia na przekaz Mistrza Wincentego (I, 17)

Rafał Rutkowski, How to Tell the Story of the Victory over Caesar?
An Attempt to Take a New Look at Master Vincentius’ Account (I, 17)

 

p007 0 00 01Paweł Zając, Warszawska misja nuncjusza Angela Duriniego od jej inauguracji do końca pierwszego roku konfederacji barskiej (lipiec 1767 — luty 1769)

The Warsaw Mission of Nuncio Angelo Durini, from Its Inauguration until the End of the First Year of Bar Confederation (July 1767 — February 1769)

 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews

 

p007 0 00 01Marek Wierzbicki, Kustosz niełatwej pamięci. Na marginesie publikacji zapisków Zygmunta Klukowskiego

 

A Guardian of Uneasy Memory. In the Margin of Edition of Zygmunt Klukowski’s Notes

  

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 Ks. J. Lewandowicz, Klasztory, mnisi, mniszki. Obraz życia monastycznego w „Registrum epistularum” Grzegorza Wielkiego na tle prawa cesarskiego i kościelnego — ks. Stanisław Adamiak


p007 0 00 01 Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und die Beziehungen zwischen Köln und Polen in der Zeit Kasimirs des Erneuerers, hrsg. K.G. Beuckers, A. Bihrer — Michał Tomaszek


p007 0 00 01 O. Margolis, The Politics of Culture in Quattrocento Europe: René of Anjou in Italy — Halina Manikowska

 


p007 0 00 01 Dying Prepared in Medieval and Early Modern Northern Europe, ed. A. Lahtinen, M. Korpiola — Urszula Augustyniak

 


p007 0 00 01 R. Ragauskienė, Mirties nugalėti nepavyko. Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija
(XV a. pabaiga — XVII a.)
— Grzegorz Błaszczyk

 


p007 0 00 01 M. Ptaszyński, Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu — Henryk Gmiterek

 


p007 0 00 01M. Šapoka, Warfare, Loyalty, and Rebellion. The Grand Duchy of Lithuania and the Great Northern War, 1709–1711 — Wojciech Kriegseisen

 


p007 0 00 01 Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732–1734, wyd. J. Dygdała — Maria Bogucka

 


p007 0 00 01 D. Rolnik, Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721–1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej — Zofia Zielińska

 


p007 0 00 01 B. Stollberg-Rilinger, Maria Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit. Eine Biographie — Jacek Kordel

 


p007 0 00 01 S. Sato, Edmund Burke as Historian. War, Order and Civilisation — Paweł Hanczewski

 

p007 0 00 01H. Kocój, Dyplomaci sascy wobec Sejmu Wielkiego — Jakub Bajer

 

p007 0 00 01M. Górny, Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy — Tomasz Pudłocki

 

p007 0 00 01C. Moos, Habsburg Post Mortem. Betrachtungen zum Weiterleben der Habsburgermonarchie — Tomasz Pudłocki

 

p007 0 00 01A. Skalimowski, Sigalin. Towarzysz odbudowy — Marek Czapelski

 

In memoriam

 

p007 0 00 01Jerzy Lesław Wyrozumski (7 III 1930 — 2 XI 2018) — Krzysztof Ożóg

  

 

p007 0 00 01Instrukcja redakcyjna

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich