Kwartalnik Historyczny, R. CXXVI, z. 1/2019

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Krystyna Szelągowska, Historyk i społeczeństwo — funkcjonowanie nauki historycznej w osiemnastowiecznej monarchii duńsko-norweskiej

Historian and Society — Functioning of the Science of History in Eighteenth-Century Denmark and Norway

 

p007 0 00 01Marta Michalska, Problemy społeczne w gotyckiej przestrzeni dziewiętnastowiecznej metropolii w świetle powieści
The Mysteries of London George’a W.M. Reynoldsa

Social Problems in the Gothic Space of Nineteenth-Century City from the Perspective of a Penny Part Serial. The Mysteries of London by G. W. M. Reynolds

 

p007 0 00 01Remigiusz Kasprzycki, „Naród bez broni”. Niechęć do służby wojskowej w II Rzeczypospolitej z przyczyn religijnych

„A Nation without Arms”. An Aversion to Military Service in the Second Polish Republic for Religious Reasons

 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews

 

p007 0 00 01Dariusz Kołodziejczyk, Brytyjska dyplomacja nad Bosforem od czasów restauracji Stuartów po epokę napoleońską
The British Diplomacy on the Bosporus between the Stuart Restoration and the Napoleonic Era

 

Reviews

 


p007 0 00 01 H.-U. Wiemer, Theoderich der Grosse. König der Goten — Herrscher der Römer. Eine Biographie — Robert Kasperski

 


p007 0 00 01 Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka, E. Skibiński, W. Wojtowicz — Rafał Rutkowski

 


p007 0 00 01M. Tomaszek, Dzieje opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru — Antoni Grabowski

 


p007 0 00 01 Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI–XVIII wieku, red. P. Klint, D. Wojtucki — Maria Bogucka

 


p007 0 00 01 J. Wijaczka, Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku (na tle europejskim) — Andrzej Karpiński

 


p007 0 00 01 D. Kadzik, Utrzymanie królewskiej teściowej. Wizyta Marii Bawarskiej podczas wesela Zygmunta III Wazy z Anną Habsburg (23 maja — 16 czerwca 1592 r.) — Urszula Zachara-Związek

 


p007 0 00 01A.S. Czyż, Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum” — Andrzej Rachuba

 


p007 0 00 01 Wacław Tokarz (1873–1937). Z Legionów Polskich na Uniwersytet Warszawski, red. T. P. Rutkowski, T. Siewierski — Henryk Kocój

 


p007 0 00 01 W. Puchta, Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku — Aleksander Łupienko

 


p007 0 00 01 J. Maternicki, Wanda Moszczeńska (1896–1974). Współtwórczyni polskiej historii historiografi i — Jolanta Kolbuszewska

 


p007 0 00 01 Breaking Empires, Making Nations? The First World War and the Reforging of Europe, red. R. Butterwick-Pawlikowski, Q. Cloet, A. Dowdall — Maciej Górny

 


p007 0 00 01 А.М. Орехов, Очерки истории экономических отношений СССР и ПНР. 1944–1957 гг. — Andrzej Skrzypek

 

 

In memoriam

p007 0 00 01Klaus Zernack (14 VI 1931 — 2 XI 2017) — Philipp Ther

 

p007 0 00 01Jerzy Kłoczowski (29 XII 1924 — 2 XII 2017) — Paweł Kras


Komunikaty

p007 0 00 01Komunikat redakcji — retrakcja tekstu z nr. 4 z 2015 roku

 

 

p007 0 00 01Instrukcja redakcyjna

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich