Redakcja

Grzegorz Pac (historia średniowiecza, Warszawa), Edward Opaliński (historia XVI-XVII w., Warszawa), Dorota Dukwicz (historia XVIII w., Warszawa), Andrzej Nowak (redaktor, historia XIX w., Kraków/Warszawa), Jerzy Eisler (historia XX w., Warszawa), Monika Jusupović (sekretarz redakcji, Warszawa), Jacek Adamczyk (sekretarz redakcji; Warszawa)

Komitet Redakcyjny

Dániel Bagi (Pecz, Węgry), Anna Barańska (Lublin), Richard Butterwick-Pawlikowski (Londyn), Ewa Domańska (Poznań), Marian Dygo (Pułtusk–Warszawa), Karin Friedrich (Aberdeen), Robert Frost (Aberdeen), Catherine Gouseff (Paryż), Jarosław Hrycak (Lwów), Magdalena Hułas (Warszawa), Maciej Janowski (Warszawa), Tomasz Jurek (Poznań), Bartosz Kaliski (Warszawa), Tomasz Kizwalter (Warszawa), Wojciech Kriegseisen (Warszawa), Cezary Kuklo (Białystok), Lidia Michalska-Bracha (Kielce), Roman Michałowski (Warszawa), Krzysztof Mikulski (Toruń), Borys W. Nosow (Moskwa), Henryk Samsonowicz (Warszawa),  Jerzy Strzelczyk (Poznań),  Philipp Ther (Wiedeń), Mariusz Wołos (Kraków) oraz członkowie redakcji

*

Polska redakcja językowa: Małgorzata Świerzyńska

Skład i łamanie: Marcin Szcześniak (numery pol.), Bogusława Pilch (numery ang.)