Kwartalnik Historyczny, R. CXXVIII, z. 1/2021

p007 0 00 01 Spis treści

 

 

p007 0 00 01Andrzej Nowak, Ankieta „Kwartalnika” — konteksty historyczne, formuła i pytania

  

p007 0 00 01Andrzej Nowak, The 2021 Kwartalnik Historyczny Survey

 

Odpowiedzi na ankietę

Anna Barańska
Hans-Jürgen Bömelburg
Krzysztof Bracha
Krzysztof Brzechczyn
Waldemar Bukowski
Richard Butterwick
Wiesław Caban
Andrzej Chwalba
Jarosław Czubaty
Ewa Domańska
Antoni Dudek
Piotr Franaszek
Karin Friedrich
Andrzej Friszke
Robert Frost
Henryk Głębocki
Maciej Górny
Piotr Guzowski, Radosław Poniat
Maciej Janowski
Tomasz Jasiński
Roman Jurkowski
Łukasz Kamiński
Jan Kieniewicz
Edmund Kizik
Tomasz Kizwalter
Kirył Koczegarow
Maciej Korkuć
Marek Kornat
Marek Daniel Kowalski
Grzegorz Kucharczyk
Cezary Kuklo
Lidia Michalska-Bracha
Roman Michałowski
Magdalena Micińska
Marek Jerzy Minakowski
Grzegorz Motyka
Sławomir Nicieja
Jarosław Nikodem
Zdzisław Noga
Janusz Odziemkowski
Piotr Oliński
Krzysztof Ożóg
Andrzej Paczkowski
Maria Pasztor
Wojciech Piasek
Dorota Pietrzyk-Reeves
Wojciech Polak
Jakub Polit
Antony Polonsky
Jan Pomorski
Tomasz Pudłocki
Miloš Řezník
Wojciech Roszkowski
Tomasz Schramm
Marek Słoń
Jerzy Sperka
Darius Staliunas
Rafał Stobiecki
Ewa Thompson
Robert Traba
Jakub Tyszkiewicz
Przemysław Waingertner
Stanisław Wiech
Tomasz Wiślicz
Rafał Wnuk
Tadeusz Wolsza
Mariusz Wołos
Grzegorz Zackiewicz
Zbigniew Zaporowski
Zdzisław Zblewski
Zofia Zielińska
Andrzej Zięba
Radosław Żurawski vel Grajewski

Rozprawy

p007 0 00 01 Andrii Portnov, Kilka refl eksji o ukraińskiej (i nie tylko) historiografi i postsowieckiej

 

p007 0 00 01 Tomasz Zarycki, Polska historiografia po roku 1989: spojrzenie socjologa nauki 

 

Listy do Redakcji

p007 0 00 01 Stanisław Salmonowicz, Oświadczenie