KH CXXIX 4 2022 okladka

Kwartalnik Historyczny - lustro współczesnej polskiej historiografii

PL ISSN 0023-5903
e-ISSN 2451-1315

Czasopismo Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym, dystrybuowane przez Wydawnictwo Naukowe Semper.

Jest najstarszym polskim czasopismem historycznym, założonym przez Xawerego Liskego w 1887 r. Dotychczas ukazało się 129 roczników czasopisma. W „Kwartalniku Historycznym” publikowane są artykuły polskich i zagranicznych badaczy poświęcone dziejom Polski i dziejom powszechnym od średniowiecza do czasów najnowszych oraz artykuły recenzyjne i recenzje książek naukowych z tego zakresu chronologicznego. Nad poziomem merytorycznym i wydawniczym „Kwartalnika Historycznego” czuwa zbierający się każdego roku Komitet Redakcyjny, złożony z wybitnych historyków krajowych i zagranicznych.

„Kwartalnik Historyczny” to czasopismo recenzowane (a really peer reviewed journal), zamieszczające jedynie niepublikowane wcześniej wyniki badań naukowych, wydawane z ogromną starannością i dbałością o stronę redakcyjną, językową i typograficzną. Od lat jest wzorem dla innych polskich czasopism z zakresu historii. Znajduje się na listach czasopism humanistycznych prowadzonych przez European Science Foundation (tzw. European Reference Index for Humanities, ERIH i ERIH Plus) oraz w gronie najlepszych polskich czasopism naukowych. Za publikację artykułu naukowego w „Kwartalniku Historycznym” otrzymuje się 100 punktów.

W roku 2019 wydawanie czasopisma wspomogło 57 recenzentów powoływanych ad hoc w zależności od tematyki artykułu (w ogromnej części – w 86 proc. – byli to recenzenci zewnętrzni w rozumieniu komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych). Udział zaś recenzentów zagranicznych w ogólnej liczbie recenzentów wyniósł aż 24,5 proc.

W 2014 r. ukazał się pierwszy w dziejach czasopisma numer anglojęzyczny (Special Issue). W roku 2017 zainicjowana została seria English-Language Edition (jeden zeszyt/rok), która jest dostępna on-line w formacie pdf.

Zawartość roczników 60–129 (lata 1953–2022) jest dostępna dla wszystkich użytkowników Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (www.rcin.org.pl) bez ograniczeń. Na Akademickiej Platformie Czasopism (www.apcz.pl) publikujemy w otwartym dostępie bieżący rocznik kwartalnika. Zeszyty drukowane aktualne i archiwalne są stale do kupienia przez www.semper.istore.pl.

Informacje dla potencjalnych autorów:

Teksty w formacie MS Word można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. Redakcja będzie wdzięczna, jeśli autorzy zechcą stosować się do Instrukcji redakcyjnej (wydawniczej) „Kwartalnika Historycznego” (aktualna wersja: KH nr 1, 2019, do pobrania ze strony internetowej czasopisma; dla wydania anglojęzycznego: KH Eng.-Lang. Ed. nr 3, 2019) i stosować skróty z wykazu skrótów oraz tabelę transliteracyjną słowiańskich alfabetów cyrylickich.

Dopuszczalna objętość tekstów: a) rozprawy (artykuły, artykuły recenzyjne, przeglądy badań) – do 2 ark. wydawniczych (tj. maksymalnie 80 tys. znaków liczonych łącznie ze spacjami i przypisami); b) recenzje – do 8 stron znormalizowanych (po 1800 znaków/stronę, liczonych łącznie ze spacjami i przypisami).

Uwaga: nie publikujemy recenzji książek naukowych wydanych w przekładach ani książek popularnonaukowych. Na łamach „Kwartalnika Historycznego” zamieszczane są jedynie omówienia książek wydanych w języku oryginału, tj. w pierwszym wydaniu. Artykuły naukowe (w tym artykuły recenzyjne) oraz przeglądy badań winny być zaopatrzone w tytuł informujący o tematyce artykułu, streszczenie do 1800 znaków w jęz. polskim lub angielskim i abstrakt do 600 znaków, wprowadzający ogólnie w epokę i problematykę tekstu. W razie zakwalifikowania tekstu do druku prosimy dodatkowo o przesłanie bibliografii i 5 słów kluczowych.

Autorzy są zobowiązani dołączyć do proponowanego do druku artykułu, artykułu recenzyjnego jak i recenzji „Oświadczenie o oryginalności publikacji” („Declaration of the originality of the publication”), które służy wykluczeniu niedozwolonych praktyk typu guest authorship i ghostwriting oraz wskazaniu źródeł finansowania badań (do pobrania w wersji polskiej lub angielskiej na stronie internetowej czasopisma).